מבזקים
מבזקים מלוח הודעות:
י"ט בתמוז התשע"ד, 17/7/2014
כ' באייר התשע"ד, 20/5/2014
כ"ח בשבט התשע"ד, 29/1/2014
י"ד בשבט התשע"ד, 15/1/2014

כניסות לאתר עד כה: 55163
מתאריך:  01/09/2012
כניסת מנויים


 
         

השבוע שהיה / מידע שבועי מהנעשה במדרשה
preview
פרשת כי תבוא
מן הפרשה "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלהיך נותן לך..." )דברים כו', א'-ב'( בתחילת הפרשה נאמר והיה כי תבוא אל הארץ, לאחר מכן משתמש הכתוב בלשון קניין – ארצך. ואמנם קודם שהאיכר מיישב את הקרקע, מעבד אותה ומזיע בעבורה, האדמה אינה אלא ארץ. לאחר שהאיכר חרש את האדמה ועמל בעבורה, הופכת היא להיות שלו – ארצך. קניין הארץ מתרחש באמצעות העמל, אך הדבר נכון גם לגבי הקניין הרוחני. נאמר בתהילים: " כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה" )תהילים, א', ב'(. אדם העמל על תורת ה' יומם ולילה הופך אותה לתורתו )על פי מנחם בקר, פרפראות לתורה(. ואם בעלייה לא"י ובבניינה אנו עוסקות, ראוי להזכיר את הוגי העלייה השנייה אשר קשרו בהתמדה בין העמל לקניין, תחת הכותרת "דת העבודה". למרות ניתוקו של הרעיון מן העולם התרבותי-רוחני של היהודי, נותרה בקרב אנשי הישוב היהודי בארץ ההבנה הברורה כי הקניין, במקרה זה של ארץ ישראל, יתרחש רק באמצעות העמל והיזע בעבורה. בתום השבוע השני ללימודים נאחל לתלמידותינו כי עמלן בלימוד ובמדרשה יהפוך את הלימוד ללימודן, את הערכים לערכיהן, את התורה לתורתן ואת ביה"ס לבית ספרן.
(כ' באלול התשע"ד, 15/9/2014 , מתוך פרשת השבוע )
השבוע שהיה - תשע"ד
(ג' בסיוון התשע"ד, 1/6/2014 )
השבוע שהיה - תשע'ג
(כ"ט בטבת התשע"ג, 11/1/2013 , מתוך ארכיון )
השבוע שהיה - תשע'ב
(י"ב בשבט התשע"ב, 5/2/2012 , מתוך ארכיון )
השבוע שהיה - תשע‘א
מצורפים קבצי ‘השבוע שהיה‘
(כ"ד בכסלו התשע"א, 1/12/2010 , מתוך ארכיון )
ארכיון | פרשת השבוע |

הלכה יומית / דף חזרה למבחן
preview
דף חזרה אלול - תשרי
שמיטה וראש השנה
(ו' בתשרי התשע"ד, 10/9/2013 )

הודעות מזכירות / .
preview
טופסי הרישום למדרשה
מצ"ב טופסי הרישום למדרשה. הינכם מתבקשים למלא אותם ולצרף את מה שנדרש. נא להחזיר את הטפסים עד לתאריך שמופיע בטופס. ניתן לשלוח אותם בפקס שמספרו:02-5711253 לידי בלהה או ע"י סריקה למייל: rbanot@gmail.com
(כ"ח בשבט התשע"ד, 29/1/2014 )
על זכייתנו בפרס החינוך הדתי הארצי לשנת תשע"ד.
מורים ומורות יקרים, אנו מבקשות לברך את כל צוות המדרשה, על זכייתנו בפרס החינוך הדתי הארצי לשנת תשע"ד.
(י"ד בשבט התשע"ד, 15/1/2014 )

רשימת ספרי לימוד
preview
ספרי לימוד לשנת תשע'ה
(י"ט בתמוז התשע"ד, 17/7/2014 )

פינתה של רכזת החברתית / מהנעשה במדרשה
preview
שיחה עם הרב מנדלוביץ
(ל' בניסן התשע"ד, 30/4/2014 )
30 לאור תורה
(ל' בניסן התשע"ד, 30/4/2014 )
תפילה למען יונתן פולארד
(י' באדר א התשע"ד, 10/2/2014 )
פנים - חוץ
(י' באדר א התשע"ד, 10/2/2014 )
בית מדרש נודד
(ד' בשבט התשע"ד, 5/1/2014 )
חיים של משמעות וערכים
(ד' בשבט התשע"ד, 5/1/2014 )
תפילת גשמים
(ד' בשבט התשע"ד, 5/1/2014 )

לוחות מבחנים
preview
מחצית שניה תשע"ד
(ט' באדר א התשע"ד, 9/2/2014 )

כ"ו בתשרי התשע"ה, 20/10/2014
מנועי חיפוש
חיפוש באתר
חיפוש ב-Google
חיפוש בוויקיפדיה


דף הבית | צור קשר הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית RSS
מדרשת אור תורה סטון - רמות    צונדק 1,רמות אלון, ת.ד. 23912 מיקוד 91239  ירושלים    טלפון: טל. 02-5712181/2  פקס: 02-5711253   דואר אלקטרוני: rbanot@gmail.com
 
 
בניה וקידום אתרים בית ספריים 
בניה וקידום אתרים בית ספריים